- เปิดโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
20 ธันวาคม 2555 สำนักงาน กศน. ได้เปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน
จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาธิการ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดโครงการฯ

-ด่วนที่สุด ขยายเวลารับต้นฉบับหนังสือเรียน กศน. สำนักพิมพ์เอกชน ออกไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ไม่เกินเวลา 16.30 น.


- กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศเปิดรับ "ตรวจกลั่นกรองต้นฉบับหนังสือเรียนกศน. ของสำนักพิมพ์เอกชน


- สำนักพิมพ์เอกชนที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับหนังสือเรียน กศน. หลักสูตร พ.ศ. 2551เข้าตรวจกลั่นกรอง สามารถส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่ วันที่ 11- 14 ธันวาคม 2555

 

 

 

 

 

 


โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน
จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
วันที่ 20 ธันวาคม 2555
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดาวน์โหลดที่นี่
หน่วยงานภายใน
สัญญาจ้างครูต่างประเทศ
หลักสูตร EP
หลักสูตร
English Program
การเปิดปิดภาคเรียน
หลักสูตร EP
NEW คู่มือดำเนินงาน หลักสูตร English Program (แก้ไขหน้า 32 เรื่องขอบข่ายภาระหน้าที่ปฏิบัติงานตามสัญญา) ดาวน์โหลดที่นี่


หนังสือเรียน English Program. รายวิชาเลือก หลักสูตร 2551 (2/2555)
ดาวน์โหลดที่นี่

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนยินดีต้อนรับ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ชั้นที่3 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11130 โทร.022822853. 022821895 โทรสาร 022813732

 

.............ปรับปรุง...............
แบบฟอร์มข้อกำหนดและเงื่อนไข
การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการสอน หลักสูตร English Program
ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2554 ภาคภาษาอังกฤษ


.....หนังสือเรียน.....
โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน
จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอ
คลิก


หลักสูตร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
คลิก

หลักสูตร
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
คลิก

 

 


กิจกรรมเรียนรู้อาเซียนคลิก

 

 

 


แผนการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวโหลดที่นี่

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน โทร 02-2822853 ในวันเวลาราชการ

...