คำสั่ง สป เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคำสั่ง สป.เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 324 ราย

คำสั่ง สป ที่ 2338/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 95 ราย

คำสั่ง สป ที่ 2339/2560 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 109 ราย

คำสั่ง สป ที่ 2340/2560 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ราย 

คำสั่ง สป ที่ 2341 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ราย

คำสั่ง สป ที่ 2342/2560 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 108 ราย 

Attachments:
Download this file (2338.pdf)2338.pdf4167 kB24-10-2017 15:03
Download this file (2339.pdf)2339.pdf4984 kB24-10-2017 15:03
Download this file (2340.pdf)2340.pdf518 kB24-10-2017 14:44
Download this file (2341.pdf)2341.pdf537 kB24-10-2017 14:44
Download this file (2342.pdf)2342.pdf4327 kB24-10-2017 14:44

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561