ประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมฯ ณ โรงแรมจัสมิน พระโขนง กทม.00008


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560