รดน้ำดำหัว

 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และต้อนรับวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

และในวันเดียวกัน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ได้พร้อมใจกัน รดน้ำขอพรในโอกาสปีใหม่ไทยจากนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม และ น.ส.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นในสายใยสัมพันธ์ของชาว กศน.180812

S 4317242

S 4317248


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561