พิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า จาก กฟผ.

power1

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานรับมอบเงินงบประมาณสนับสนุนจาก นายนรชัย หลิมศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี พ.ศ. 2561 จำนวน  500,000 บาท และโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้ง 18 แห่ง ทั่วประเทศ จะนำไปจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับพื้นที่ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 2561 และจัดการประกวดระดับประเทศในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560