มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

com

comm

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล และตัวแทนครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปเรชั่น ภายใต้โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" จำนวน 402 เครื่อง โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะได้เข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียม โดยมีครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นผู้จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561