รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ศว.ขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจกรรม

รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ศว.ขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจกรรม


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561