รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ศว.ขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจกรรม

รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ศว.ขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจกรรม


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561