เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยคณะเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" มละบริภูฟ้า

S nfe

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมและผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" มละบริภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี  นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จฯ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560