ศว.รังสิต จัดกิจกรรมห้องเรียนให้กับ กศน.อ.สรรคบุรี

Print

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสนุกกับการทดลองเชิงปฏิบัติการทดสอบสารและสมบัติของสารในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักและกระบวนการวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง และเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการที่จัดแสดง