ท้องฟ้าจำลองรังสิต ปิดให้บริการรอบการแสดงดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลองรังสิต ปิดให้บริการรอบการแสดงดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดยจะเปิดฉายเฉพาะรอบที่มีการจองไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น) ในระหว่างที่ปิดรอบการแสดง ท้องฟ้าจำลองรังสิต มีโปรแกรมการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีด้านดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตั้งกล้องดูดวงอาทิตย์ กิจกรรมเสริมทักษะ ประดิษฐ์โมบายดาวเสาร์ ที่แขวนกุญแจ แผนที่ดาว นาฬิกาแดด ระบายสีระบบสุริยะ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้เด็กๆได้สนุกอย่างมีความรู้ สารมารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๗๗๕๔๕๖-๙ ต่อ ๑๐๓ , ๓๐๕
**หมายเหตุ** ปิดเฉพาะรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง ในส่วนนิทรรศการ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติ

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561