ค่ายวิทย์ดีๆ ที่ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จ.พังงา ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหเกิดการเรียนรู้และสนุกกับการทดลองเชิงปฏิบัติการวิทยาศษสตร์ กิจกรรมการประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561