เรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ศูนย์วิทย์

 

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ร.ร.บีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาดรังสิต มาสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศว.รังสิต ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรมมากมายให้น้องๆลงมือทดลองเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ และการแข่งขันร่มพยุงไข่ ได้ความรู้ในรูปแบบและกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561