ศว.รังสิต ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวทช.

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศว.รังสิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยึแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561