สนุกกับค่ายวิทย์ที่ ศว.รังสิต

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้กับนักเรียน ร.ร.สตรีอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และการทดลองเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนุกกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561