Day Camp @ RSCE ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (DAY CAMP) ให้กับนักเรียน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้นักเรียนได้สนุกกับกิจกรรมประดิษฐ์รุ่มพยุงไข่ สนุกกับการทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้คู่ความบันเทิงกับการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เทศกาล Science Film Festival ครั้งที่ ๑๓

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561