Science Film Festival 13 @ RSCE

ศว.รังสิต จัดกิจกรรม Science Film Festival 13 ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบความรู้คู่ความบันเทิง ให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆที่มาเยี่ยมชมได้สนุกกับกิจกรรมมากมายที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จัดแสดง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561