ศว.รังสิต กับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ ร.ร.อนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักเรียนได้สนุกคิดวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ ทดลองกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรักในวิชาวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561