ศว.รังสิต อบรมการผลิตต้นพันธุ์กล้วย รุ่น ๕

บรรยากาศวันที่สองของการอบรมการผลิตต้นพันธุ์กล้วย ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่น ๕ ณ ศว.รังสิต นำทีมโดย ดร.เสาวณีย์ บัวโทน ครูชำนาญการ ศว.รังสิต คุณพงษ์ศุข เครือแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย คุณพงษ์สันติ ยอดพีระ (รุ่น ๑) และคุณฐิติพร วงษ์ชัยสุริยะ (รุ่น ๔) แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย วานิชกร ผู้เคยเข้ารับการอบรม รุ่น ๔ อีกหนึ่งท่านมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จหลังจากเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศว.รังสิต เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เกิดความเข้าใจ และนำไปขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดความสำเร็จต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561