ค่ายวิทย์-คณิต ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ระดับชั้น ป.ม-๖ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักเรียนได้สนุกคิด ประดิษฐ์ และทดลองกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561