ศว.รังสิต จัดห้องเรียนวิทย์ ให้กับ กศน.อ.บางปะหัน

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสนุกกับการทดลองเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการและโครงงานวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทน และสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักและกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561