ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายให้กับ กศน.อ.องครักษ์

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561