กศน.อ.บ้านแพ้ว เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันอังคารที่ ๒๖ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสนุกกับการทดลองเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการและโครงงานวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ และสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักและกระบวนการวิทยาศาสตร์

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561