สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศว.รังสิต

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม จ.ปทุมธานี พานักเรียนมาสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “กล้องสลับลาย” การเรียนรู้นิทรรศการที่จัดแสดง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561