ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกกับการทดลองเชิงปฏิบัติการทดสอบความหวาน ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักและกระบวนการวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561