ศว.รังสิต จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานฯ

ศว.รังสิต จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศว.รังสิต ในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561