กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดสอบกลางภาค ค่ายกัลยาณิวัฒนา

วันที่ ๒๘ สิงหาคม 2561 นายณรงค์   เรือนติ๊บ  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส   มอบหมาย ครูกศน.ตำบลกะลุวอ
จัดสอบกลางภาค ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561