กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดสอบกลางภาค กศน.ตำบลบางนาค

วันที่ ๒๘ สิงหาคม 2561 นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายครูกศน.ตำบลบางนาคจัด สอบกลางภาคระดับม.ต้น

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561