กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดสอบ E-exam

 วันที่ ๑๐ กันยายน 2561 นายณรงค์   เรือนติ๊บ  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส   มอบหมาย บุคลากร กศน. เตรียมห้อมสอบ
E-exam ให้สำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์สอบ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561