ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนางสาวจริญญา จิระดำรง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นกล้า กรุงเทพมหานคร page296

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561