ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง และโรงเรียนบ้านท่าเกวียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (2)

วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 115 คน และโรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 160 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากสภาพจริงนอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage297

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561