กศน. สกลนคร เร่งผลิต PR รุ่น 2 มุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

กศน. สกลนคร เร่งผลิต PR รุ่น 2 มุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิก

                     นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแวร์ซายส์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด กว่า 54 คน ร่วมระดมกำลังขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และระบบรายงานข่าวออนไลน์ขององค์กรได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งนี้มี ดร.ชนกพร จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมทั้งได้รับมอบหมาย จาก ผอ.สนง.กศน.จ.สน. มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ชนะเลิศในการเขียนข่าว เล่างาน และมอบวุฒิบัตรให้แก่บุคลากรผู้ผ่านการอบรม ในการอบรมดังกล่าวมีนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้กับ กศน.สกลนคร ก้าวไปสู่ PR 4.0 ผอ.กศน.จ.สน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำไปขยายผล เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ต่อไป

 
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561