ผอ.สนง.กศน.จ.สกลนคร ขึ้นรับโล่รางวัลชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนง.กศน.

ผอ.สนง.กศน.จ.สกลนคร ขึ้นรับโล่รางวัลชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนง.กศน.

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561