ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 4 กันยายน 2561 ศว.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ณ โดมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

page

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561