ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มการศึกษาจังหวัดท้องถิ่นที่ 13

วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ศว.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มการศึกษาจังหวัดท้องถิ่นที่ 13 ในโครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 168 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

 

3

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561