ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู และนักศึกษา กศน. อำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ศว.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู และนักศึกษา กศน. อำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ จำนวน 60 คน

เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ รับชมโดมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการมิวเซียมติดล้อ ในการเข้าชมครั้งนี้ นักศึกษา กศน.

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวอีสาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

6

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561