ศูนย์วิทย์อุบลฯ ให้บริการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในงาน “วันวิชาการ” โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ประจำปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 ศว.อุบลราชธานี ให้บริการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

ในงาน “วันวิชาการ” โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับฐานกิจกรรมต่างๆ

เช่น ฐานภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รถโมบาย), ฐานกิจกรรมสะเต็มศึกษา, ฐานโลกใต้เลนส์-ธรณีน่ารู้, ฐานสามมิติทะลุจอ, ฐานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์,

ฐานเทคโนโลยีอวกาศ ฐานเกมฝึกทักษะ และฐานดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

21

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561