ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ศว.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ระดับชั้นอ.1-3 จำนวน 100 คน และคณะครูจำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ

รับชมโดมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการมิวเซียมติดล้อ ในการเข้าชมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ศึกษาเรื่องดาราศาสตร์

และวัฒนธรรมของชาวอีสาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561