ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ศว.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 59 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ

รับชมโดมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการบ้านพลังงาน-รู้ทันควัน และนิทรรศการมิวเซียมติดล้อ

ในการเข้าชมครั้งนี้ น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวอีสาน

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

4

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561