ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จัดการประเมินการบุคลากร ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศว.อุบลราชธานี จัดการประเมินการบุคลากร

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ในการเข้ารับการประเมินข้าราชการครูผู้ประเมิน

ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป

ณ ห้องสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561