สนง.กศน.จ.สน.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2561

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิก

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561