ศูนย์วิทย์อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 1 วันไปกลับให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 (รุ่นที่ 1) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ศว.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 1 วันไปกลับ

ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 (รุ่นที่ 1) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

น้อง ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีเสมือนจริงและ เทคโนโลยี AR

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

oc 7

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561