บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภออินทร์บุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ในวันที่26 มิถุนายน 2561 นางปุณนภา  เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภออินทร์บุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยา

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561