นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี มอบหมาย ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางปุณนภา  เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี  ได้มอบหมายให้นางลัดดา  สินอนันต์  ครู กศน.ตำบลทับยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่  ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่องแปลงชีวมวลสู่พลังงานไบโอชาร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับเกียรติจากนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561