กศน.อำเภออินทร์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันสุนทรภู่

เมื่อในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางปุณนภา  เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนอำเภออินทร์บุรี  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน  เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง  โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือบทกลอนสดุดีสุนทรภู่ และการประกวดภาพระบายสีตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ให้กับนักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออินทร์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561