นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯ

ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 นางปุณนภา  เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้รับมอบหมายจากท่านสันติ ต่วนชะเอม  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561