กศน.ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๔

๐๑๑จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

 นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครูกศน.ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพกทัน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561