กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้นางจรูญ อ่ำจำปา ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสายโยงแก้วเลิศและนางชุติมา วิมลวัฒน์ ครูอาสาสมัคร นิเทศติดตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลบางพุทรา ตำบลบางมัญ ตำบลม่วงหมู่ ตำบลหัวไผ่ ตำบลบางกระบือ ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลจักรสีห์และตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561