กศน.อำเภอพรหมบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องระยะสั้น กลุ่มสนใจ ปีงบประมาณ 2561

นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมบุรี และนางวิพาวรรณ์  รอดช้าง นิเทศกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ กศน.ตำบลบ้านหม้อ กศน.ตำบลบ้านแป้ง และ กศน.ตำบลหัวป่า ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561