ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

นางปราณี  พ่วงโพธิ์  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวธิดารัตน์  รอบรู้  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน ร่วมกับ นางขนิษฐา  มาเจริญ  ครู กศน.ตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน วันที่ 2 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  ตำบลท่าข้าม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561