กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561